preload

Prihlásenie

Registrácia

Zabudnuté heslo

Kontakt

Doprava

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Veľkostné tabuľky

Darčekové poukážky

Zľavový systém

Nakúp zadarmo!

TREK NEWS

Nakúp zadarmo!

3. august 2018

Pri príležitosti spustenia nového webu www.trekland.sk máte možnosť ušetriť 100% hodnoty vášho nákupu. Stačí ak si do 2.9. 2018 objednáte tovar na eshope www.trekland.sk a ste v žrebovaní o 100% zľavu z hodnoty nákupu. Pravidlá súťaž nájdete nižšie.

Pravidlá súťaže "Nakúp zadarmo!"

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Trekland s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava (ďalej ako usporiadatel, alebo Trekland). 

Termín a miesto konania súťaže je od 4.8. 2018 10:00 do 2.9. 2018 23:59 (ďalej ako doba trvania) a prebieha výhradne na eshope www.trekland.sk, nie v kamenných predajniach.

Podmienky účasti

Do súťaže je automaticky zapojený ktokoľvek, kto nakúpi tovar v ľubovolnej hodnote na eshope usporiadatela súťaže www.trekland.sk po dobu trvania súťaže, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov (ďalej ako súťažiaci, alebo účastnik súťaže, alebo účastníci súťaže) (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu). Pokiaľ si neželáte, aby bol váš nákup zaradený do súťaže, je nutné uviesť túto skutočnosť v poznámke k nákupu. Za nákup tovaru sa pre potreby súťaže nepovažuje úhrada poistenia Alpenverein, požičanie vybavenia ani zaplatenie účastníckeho poplatku za akciu Trekland trip. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci usporiadatela. Za nákup sa pre potreby súťaže považuje vytvorenie objednávky cez eshop usporiadatela, jej následné vyzdvyhnutie u kuriéra, alebo v prevádzkach usporiadatela a uhradenie plnej sumy za objednávku. V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru zákazníkom - súťažiacim, a uhradenej sumy za nákup usporiadatelom v súlade so zákonom o ochrane spotrebitela je konkrétny nákup súťažiaceho automaticky vyradený zo súťaže s okmažitou platnosťou. Do súťaže je možné sa zapojiť aj viacerými nákupmi.

Výhra

Všetci účastníci súťaže, ktorý splnia všetky vyššie uvedené podmienky účasti sú zaradený do žrebovania o nasledovnú výhru:

1x (slovom: jeden-krát) 100% zľava z nákupu, ktorý bol zapojený do súťaže

Určenie výhercu

Všetci súťažiaci, ktorý splnia všetky vyššie uvedené podmienky súťaže sú zapojený do žrebovania o výhru. Výherca bude určený do 14 kalendárnych dní odo dňa ukončenia doby trvania súťaže. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a za zachovania princípu náhodného výberu, po skončení doby trvania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz a vzťahuje sa len na jeden nákup súťažiaceho aj v prípade, že sa súťažiaci zapojil viac krát.

Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Vyžrebovaný súťažiaci sa stáva výhercom. Výherca bude o výhre informovaný do 14 kalendárnych dní od dňa ukončenia doby trvania súťaže prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke a, alebo prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo uvedené v objednávke. Výherca má možnosť vyzdvihnutia výhry po telefonickom, alebo e-mailovom dohovore na ktorejkoľvek prevádzke usporiadatela súťaže, alebo prostredníctvom zaslania finančných prostriedkov na bankový účet výhercu do 5 pracovných dní od vyhlásenia výhercu.

Výherca nie je povinný výhru prevziať. V takomto prípade výhra prepadá na účely usporiadatela.

Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže, dáva súťažiaci usporiadatelovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, za účelom doručenia výhry. Ďalej dáva sútažiaci v prípade, že sa stane výhercom jednorázový súhlas na uverejnenie jeho mena, nie priezviska a mesta, bez ulice a PSČ a popisného čísla, z adresy uvedenej v objednávke v jednom príspevku na sociálnej sieti Facebook a jednom príspevku na socialnej sieti Instagram, za účelom marketingu a informácie o výhercovi. Usporiadatel sa zaväzuje, že osobné údaje súťažiaceho nebudú žiadnym spôsobom zneužité, ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou uverejnenia na sociálnych sieťach za dodržania uvedených podmienok. Ďalej sa usporiadatel zaväzuje, že s osobnými údajmi bude narábať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

V Bratislave, dňa 03.08.2018

Ohodnoť článok
29 26
Zdieľať článok

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ

Rezervuj si tovar, nech ti neodíde pred nosom!

Rezervuj si tovar, nech ti neodíde pred nosom!

Tričko Tufte v komposte

Tričko Tufte v komposte

Bridgedale FUSION TECH

Bridgedale FUSION TECH

Aero, Aerolite, Aerospeed - akčná rada okuliarov Julbo

Aero, Aerolite, Aerospeed - akčná rada okuliarov Julbo

Výhody registácie

zľava 8 % na nezľavnený tovar pri každom nákupe

automatický zber TREK bodov za každý nákup

novinky o akciách a zľavách priamo na váš email

Viac o výhodách registácie

Tvoj “skialp set” obsahuje

Cena skialpsetu:

Ušetríte:
0.00 €